Kort #26827

 Visor.

Fyra nya visor, Den första:... I Smålands fu-
rudungar, &c., Den andra:... Närvarande respek-
tive go vänner &c., Den tredje:... Jag är en
så lustig skomakaresjäl &c., Den fjerde:... Du
klagar men du klagar dumt &c.

Köping 1877.

8 s.

E 1877 rr

Information

Kortnr:
26827
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fyra nya visor, Den första:... I Smålands fu-
rudungar, &c., Den andra:... Närvarande respek-
tive go vänner &c., Den tredje:... Jag är en
så lustig skomakaresjäl &c., Den fjerde:... Du
klagar men du klagar dumt &c.

Köping 1877.

8 s.

E 1877 rr

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB