Kort #27427

 En ny och märkvärdig visa jemte ett åskådlig-
görande företal ...

Östersund 1895.

8

8 s.

Information

Kortnr:
27427
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En ny och märkvärdig visa jemte ett åskådlig-
görande företal ...

Östersund 1895.

8

8 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB