Kort #26711

 Trenne utmärkt vackra visor, Den första:..

Der sjöng en fågel på lindeqvlst ... Den
ra:... Det ligger en dal ... Den tredje:..
Bort sorg ooh bekymmer ...

Carlshamn 1876.

8 s.

and-

16.

E 1876 u

Information

Kortnr:
26711
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Trenne utmärkt vackra visor, Den första:..

Der sjöng en fågel på lindeqvlst ... Den
ra:... Det ligger en dal ... Den tredje:..
Bort sorg ooh bekymmer ...

Carlshamn 1876.

8 s.

and-

16.

E 1876 u

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB