Kort #26722

 Visor

Trenne vackra nya visor, Den första:...[Alla
skola muntra vara ...] Den andra:...[Amanda
satt ...] Den tredie: Hvarför skall man tvinga
mig att sjunga ...J

Malmö 1876.	8

U' S«

E I876 gg

Information

Kortnr:
26722
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Trenne vackra nya visor, Den första:...[Alla
skola muntra vara ...] Den andra:...[Amanda
satt ...] Den tredie: Hvarför skall man tvinga
mig att sjunga ...J

Malmö 1876. 8

U' S«

E I876 gg

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB