Kort #26699

 Visor

Tvenne nya visor, Den första:...[I villande
skogen ...] Den andra: ...[Fem hundra dagar jag
trälat har ...]

Malmö 1876.	8.

M- s.

E 1876 i

Information

Kortnr:
26699
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Tvenne nya visor, Den första:...[I villande
skogen ...] Den andra: ...[Fem hundra dagar jag
trälat har ...]

Malmö 1876. 8.

M- s.

E 1876 i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB