Kort #26720

 ! Visor.

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor. Den
första:...[Och Petter ,Jönsson han såg ...J Den
andra:,..[Handlande ä vi allihopa ...] Den
tredje:...[En yngling som nyss ...]

Köping l87o.	8«

8 s.

E I870 ee

Information

Kortnr:
26720
Låda:
31 E 1876-I
Text:

! Visor.

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor. Den
första:...[Och Petter ,Jönsson han såg ...J Den
andra:,..[Handlande ä vi allihopa ...] Den
tredje:...[En yngling som nyss ...]

Köping l87o. 8«

8 s.

E I870 ee

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB