Kort #26817

 Visor.

Valda nya och vackra visor, Första samlingen:
l.DÖrn ej. Lär dig känna Gud och menn skors vär-
den etc. 2.Aftonen. Välkommen välkommen du kla-
ra etc. 3-Friarens visa. Litet ho jag sätta
vill etc. 4.Den trogna kärleken. Lilla vackra,
flicka om du vill etc.

Luleå 1877.	8.

8 s

E 1877 hh

Information

Kortnr:
26817
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Valda nya och vackra visor, Första samlingen:
l.DÖrn ej. Lär dig känna Gud och menn skors vär-
den etc. 2.Aftonen. Välkommen välkommen du kla-
ra etc. 3-Friarens visa. Litet ho jag sätta
vill etc. 4.Den trogna kärleken. Lilla vackra,
flicka om du vill etc.

Luleå 1877. 8.

8 s

E 1877 hh

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB