Kort #26812

 Visor.

Trenne visor, Den första: Om missdådarne Hjert
och Tektor [En liten sång jag sjunga, vill .

Den andra: Ny sjömansvisa [God dag min sköna
flicka ...], Den tredje: Om jernvägsolyckan
vid Lagerlunda [En sorgesång
Vestervik 1877.

8 s.

E 1877 cc

Information

Kortnr:
26812
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Trenne visor, Den första: Om missdådarne Hjert
och Tektor [En liten sång jag sjunga, vill .

Den andra: Ny sjömansvisa [God dag min sköna
flicka ...], Den tredje: Om jernvägsolyckan
vid Lagerlunda [En sorgesång
Vestervik 1877.

8 s.

E 1877 cc

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB