Kort #27018

 Tvenne vackra visor, Den första: ... [Den unga
Rosina ...] Den andra:... [Dyrbart klädd i präk.
tig riddarskrud ...].

Carlskrona 1865.

8 s.

F Lenngren e

Information

Kortnr:
27018
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne vackra visor, Den första: ... [Den unga
Rosina ...] Den andra:... [Dyrbart klädd i präk.
tig riddarskrud ...].

Carlskrona 1865.

8 s.

F Lenngren e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB