Kort #26838

 Visor.

Fem utmärkt vackra och alldeles nya visor,Den

första: ... [Jag gick mig ut ..Den andra:

[For en flicka . ..}, Den tredje:... [En munter vi-
sa . .Den f jerde: ... [Yngling skall jag allt
...], Den femte:..{HÖr jag rätt... ].

LinkÖp. 1877.	8.

8 s.

E 1877 d3

Information

Kortnr:
26838
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fem utmärkt vackra och alldeles nya visor,Den

första: ... [Jag gick mig ut ..Den andra:

[For en flicka . ..}, Den tredje:... [En munter vi-
sa . .Den f jerde: ... [Yngling skall jag allt
...], Den femte:..{HÖr jag rätt... ].

LinkÖp. 1877. 8.

8 s.

E 1877 d3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB