Kort #26852

 Visor.

Sex utmärkta visor, Den företa:...[Den lätta
manteln ...],Den andra:...[Du klagar men ...],
Den tredj e: ... [ I Stockholm der finnes ...],Den
fjerde:...[Upp fosterlandets barn ...], Den

femte:___[Käcken han sjunger^.. . ], Den sjette:

...[Jag for till Stockholm på en kärra ...].
Stockholm 1877*

8 s.

E 1877

Information

Kortnr:
26852
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Sex utmärkta visor, Den företa:...[Den lätta
manteln ...],Den andra:...[Du klagar men ...],
Den tredj e: ... [ I Stockholm der finnes ...],Den
fjerde:...[Upp fosterlandets barn ...], Den

femte:___[Käcken han sjunger^.. . ], Den sjette:

...[Jag for till Stockholm på en kärra ...].
Stockholm 1877*

8 s.

E 1877

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB