Kort #27045

 En viea for alla i 16 vers om mordbrännaren &
förfal skaren m.m. banmästaren O.P.Löfdahl ...
af A.L[idhol]m.

GrÖteb. u.å.	8»

s

F Lidbolm y

Information

Kortnr:
27045
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En viea for alla i 16 vers om mordbrännaren &
förfal skaren m.m. banmästaren O.P.Löfdahl ...
af A.L[idhol]m.

GrÖteb. u.å. 8»

s

F Lidbolm y

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB