Kort #27616

 Visor.

Tre nya och mycket vackra visor. Den första:..,
Af allt det goda som man förtär &c. Den andra:
... Hvad är som lifvar den matta blick jo snue
&c. Den tredje:... Hvad bränvin gör ondt och
hvad vattnet gör godt &c.

JÖnkÖp. 1853*

Ib.185^; ib. 1856^*ib. 1858.

8 s

8.

I k2

Information

Kortnr:
27616
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre nya och mycket vackra visor. Den första:..,
Af allt det goda som man förtär &c. Den andra:
... Hvad är som lifvar den matta blick jo snue
&c. Den tredje:... Hvad bränvin gör ondt och
hvad vattnet gör godt &c.

JÖnkÖp. 1853*

Ib.185^; ib. 1856^*ib. 1858.

8 s

8.

I k2

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB