Kort #26842

 Visor.

Fem utmärkt vackra visor, Den första:...[Sköna
Hilma ...]* Den andra:...[Nu våren har inträdt
...], Den tredje: ...[Se jörgen Jensen ...],Den
fjerde:... [Men^skan skördas fort ...], Den
femte:...[Kom Pettersson kom ...].

Sthlm 1877.

8 e.

S 1877 h3

Information

Kortnr:
26842
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fem utmärkt vackra visor, Den första:...[Sköna
Hilma ...]* Den andra:...[Nu våren har inträdt
...], Den tredje: ...[Se jörgen Jensen ...],Den
fjerde:... [Men^skan skördas fort ...], Den
femte:...[Kom Pettersson kom ...].

Sthlm 1877.

8 e.

S 1877 h3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB