Kort #26736

 Tre nya visor. 1. ...[jag får i verlden vandra
...] 2. ...[I Vestergyllen föddes jag ...] 3.
... [En liten sång jag sjunga vill ...]
Vestervik 1876.	8.

8 s.

E 1876 uu

Information

Kortnr:
26736
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre nya visor. 1. ...[jag får i verlden vandra
...] 2. ...[I Vestergyllen föddes jag ...] 3.
... [En liten sång jag sjunga vill ...]
Vestervik 1876. 8.

8 s.

E 1876 uu

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB