Kort #33333

 05.2
.
_ 1

Information

Kortnr:
33333
Låda:
45 JU-KH
Text:

05.2
.
_ 1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort