Kort #34267

 K 9 rnell, Gustaf Erik Daniel
* Apotekare. F.1877.
Alb.512:41

Information

Kortnr:
34267
Låda:
45 JU-KH
Text:

K 9 rnell, Gustaf Erik Daniel
* Apotekare. F.1877.
Alb.512:41

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort