Kort #34182

 K 6 1 1 s t r 6 m, Gustaf Magnus Tycho
Kyrkoherde i Havdhem, Gotl. F.?866
Sw.portr.saml. P 225, 226

Information

Kortnr:
34182
Låda:
45 JU-KH
Text:

K 6 1 1 s t r 6 m, Gustaf Magnus Tycho
Kyrkoherde i Havdhem, Gotl. F.?866
Sw.portr.saml. P 225, 226

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort