Kort #33771

 V W
Kammecker, Kristina Elisabeth
1737-1792 g. Låstbom
Sn

Information

Kortnr:
33771
Låda:
45 JU-KH
Text:

V W
Kammecker, Kristina Elisabeth
1737-1792 g. Låstbom
Sn

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort