Kort #33508

 [ "*» W
! Jägersk.Lö 1 &, ChriFteP Luåvig

1763—1854, överste i fio tan,

nv

... .L ,—

Information

Kortnr:
33508
Låda:
45 JU-KH
Text:

[ "*» W
! Jägersk.Lö 1 &, ChriFteP Luåvig

1763—1854, överste i fio tan,

nv

... .L ,—

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort