Kort #33793

 _ %%, yw Aweræf &”;
%? MM, / /æ0,;6f-ffävx -
fd.

Information

Kortnr:
33793
Låda:
45 JU-KH
Text:

_ %%, yw Aweræf &”;
%? MM, / /æ0,;6f-ffävx -
fd.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort