Kort #33949

 . $% *   -
l
i
i '

Information

Kortnr:
33949
Låda:
45 JU-KH
Text:

. $% * -
l
i
i '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort