Kort #34223

 Wm/ywæazw» ?

. "ïm dþæmi'äw/ 9 ( ån/z/ÅJ/Å ?'5774/4 %# '7'6 _ 329!-
("(/Of: & Jam ZJJZJ / (% &,» Z/M . (%;. --
M*?) ? 7 ”j "M

Information

Kortnr:
34223
Låda:
45 JU-KH
Text:

Wm/ywæazw» ?

. "ïm dþæmi'äw/ 9 ( ån/z/ÅJ/Å ?'5774/4 %# '7'6 _ 329!-
("(/Of: & Jam ZJJZJ / (% &,» Z/M . (%;. --
M*?) ? 7 ”j "M

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort