Kort #33509

 &. Jägerskiöld, Edvard Lars Maurits
1817-1885. Major.
Fo
Se även: Erik af Edholm, Svunna dagar. Sthlm 1944
sid 155. '

Information

Kortnr:
33509
Låda:
45 JU-KH
Text:

&. Jägerskiöld, Edvard Lars Maurits
1817-1885. Major.
Fo
Se även: Erik af Edholm, Svunna dagar. Sthlm 1944
sid 155. '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort