Kort #33940

 Karlsson, Ester
"Hindsbo" [Skarab.1.] 1907
Fa

Information

Kortnr:
33940
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlsson, Ester
"Hindsbo" [Skarab.1.] 1907
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort