Kort #33984

 Karlson, Karl Gustaf
Fanjunkars o. flygare 1893-1947
AB.

Information

Kortnr:
33984
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlson, Karl Gustaf
Fanjunkars o. flygare 1893-1947
AB.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort