Kort #34114

 rKastman,Sigrid ï
Foto fr. 1887
Fa

Information

Kortnr:
34114
Låda:
45 JU-KH
Text:

rKastman,Sigrid ï
Foto fr. 1887
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort