Kort #33649

 V W
Kahlströlg
Prost på Gotland.
Sv.portr.sanl. Fc476,477

Information

Kortnr:
33649
Låda:
45 JU-KH
Text:

V W
Kahlströlg
Prost på Gotland.
Sv.portr.sanl. Fc476,477

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort