Kort #33616

 | Jönss 0 n, Sven Adolf
1551— , född i Åryd, student i Lunä år 1871.
Sv.portr.saml. P.197 _ Fa.
attr. ej belagd

Information

Kortnr:
33616
Låda:
45 JU-KH
Text:

| Jönss 0 n, Sven Adolf
1551— , född i Åryd, student i Lunä år 1871.
Sv.portr.saml. P.197 _ Fa.
attr. ej belagd

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort