Kort #33481

 rJäderholm,KarlErik
Stadsdistriktsläkare i Norrköping. F.1866 20/5 1
Strängnäs.
Sv.portr.saml. P17O

Information

Kortnr:
33481
Låda:
45 JU-KH
Text:

rJäderholm,KarlErik
Stadsdistriktsläkare i Norrköping. F.1866 20/5 1
Strängnäs.
Sv.portr.saml. P17O

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort