Kort #33889

 Karl 9 r e n, Klas

(1853—1919). Adjunkt vid.Folkskolelärarinne—
seminariet i Skara.

Fa

Information

Kortnr:
33889
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karl 9 r e n, Klas

(1853—1919). Adjunkt vid.Folkskolelärarinne—
seminariet i Skara.

Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort