Kort #34254

 Kerfstedt, Alma Maria Charlotta
Se: Humbla, A M C
!

Information

Kortnr:
34254
Låda:
45 JU-KH
Text:

Kerfstedt, Alma Maria Charlotta
Se: Humbla, A M C
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort