Kort #33947

 Carlson, Georg
(1847-1920). Kansliräd
Alb. 994:83

Information

Kortnr:
33947
Låda:
45 JU-KH
Text:

Carlson, Georg
(1847-1920). Kansliräd
Alb. 994:83

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort