Kort #33383

 Julin , Kerstin
ï'ï.lär:esem.
Alb. 366 :10;

Information

Kortnr:
33383
Låda:
45 JU-KH
Text:

Julin , Kerstin
ï'ï.lär:esem.
Alb. 366 :10;

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort