Kort #34037

 r ' 1
Karlsson, Viktor
Hovrättsnot.
»
Alb.758:26.

Information

Kortnr:
34037
Låda:
45 JU-KH
Text:

r ' 1
Karlsson, Viktor
Hovrättsnot.
»
Alb.758:26.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort