Kort #33408

 Jungbac ?, ï

1813-78, rïdäam i "aïmö

Sn

P (P och Sn identiska Sn bättre skick)

Information

Kortnr:
33408
Låda:
45 JU-KH
Text:

Jungbac ?, ï

1813-78, rïdäam i "aïmö

Sn

P (P och Sn identiska Sn bättre skick)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort