Kort #33544

 V 1
J 6 n s, Folke
Se:
Jönsson, Folke

Information

Kortnr:
33544
Låda:
45 JU-KH
Text:

V 1
J 6 n s, Folke
Se:
Jönsson, Folke

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort