Kort #33846

 r 21
K & r 1 XVI Gustaf HANVISN.
Se även Sv. konstnärer:
Hillersberg, Lars
Se även: Gustaf VI Adolf Vy 47,48,80 '
—//— Sibylla vy14—17
—//— Christina Vy 1

Information

Kortnr:
33846
Låda:
45 JU-KH
Text:

r 21
K & r 1 XVI Gustaf HANVISN.
Se även Sv. konstnärer:
Hillersberg, Lars
Se även: Gustaf VI Adolf Vy 47,48,80 '
—//— Sibylla vy14—17
—//— Christina Vy 1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort