Kort #33877

 Karlén, Göran

1917—1989. överdir. vid Karolinska sjukh. S.t.
stadsläk. Olof Karlén och h.h. Elsa f. Sjögren.
Gm Ulla f. Tegner.

LS (SV.DG 89.11.23)

Information

Kortnr:
33877
Låda:
45 JU-KH
Text:

Karlén, Göran

1917—1989. överdir. vid Karolinska sjukh. S.t.
stadsläk. Olof Karlén och h.h. Elsa f. Sjögren.
Gm Ulla f. Tegner.

LS (SV.DG 89.11.23)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort