Kort #33641

 r Kahl, Johan
1851-1905. Fil.dr., lärov.adj., akvarellist.
S.t.häradsskr.Berthel J.K.(1798—1862) o.Maria L.
WestbergS1805-86). G.1.1869 m.Johanna M.Söderberg
(1845-77 ;2.1881 m.Hanna E.Söderberg(1849—1911).
Sv.portr.saml. P214
'

Information

Kortnr:
33641
Låda:
45 JU-KH
Text:

r Kahl, Johan
1851-1905. Fil.dr., lärov.adj., akvarellist.
S.t.häradsskr.Berthel J.K.(1798—1862) o.Maria L.
WestbergS1805-86). G.1.1869 m.Johanna M.Söderberg
(1845-77 ;2.1881 m.Hanna E.Söderberg(1849—1911).
Sv.portr.saml. P214
'

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort