Kort #33512

 ' *1
Jägersklöld, Eduard Olof Rising
1906- . Fil.dr.,arkivråd. S.t.prof.Axe1 C.E.L.J.
(1867-1945) o. Sylvia M.V.Hisinger(1872—1958). G.
1958 m.frih. Märta S.C.Ehrenkrona(1905- ).
Sv.portr.sam1. P 205

Information

Kortnr:
33512
Låda:
45 JU-KH
Text:

' *1
Jägersklöld, Eduard Olof Rising
1906- . Fil.dr.,arkivråd. S.t.prof.Axe1 C.E.L.J.
(1867-1945) o. Sylvia M.V.Hisinger(1872—1958). G.
1958 m.frih. Märta S.C.Ehrenkrona(1905- ).
Sv.portr.sam1. P 205

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort