Kort #33828

 .*) Neg.
) /, Aira»; ;. /f//, AM7 /6'ac/ _/;/,_
a 7.) W. J'Å'. 7. fuas. yf
., . &? ._W
fii Beda... w burit Lmåiuåst)
E% YZ
Bilder-rör.Chr.Erikssons stay i Karlstad 1 Alb.763
'Neg. Finns på Karl IX stamträd. Sign.Ligg.Fol.
blandat , Ser . '" *" l 4": "
i _ ,Wh,_ " , ,

Information

Kortnr:
33828
Låda:
45 JU-KH
Text:

.*) Neg.
) /, Aira»; ;. /f//, AM7 /6'ac/ _/;/,_
a 7.) W. J'Å'. 7. fuas. yf
., . &? ._W
fii Beda... w burit Lmåiuåst)
E% YZ
Bilder-rör.Chr.Erikssons stay i Karlstad 1 Alb.763
'Neg. Finns på Karl IX stamträd. Sign.Ligg.Fol.
blandat , Ser . '" *" l 4": "
i _ ,Wh,_ " , ,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort