Kort #34191

 40 l
L' , f
! .

Information

Kortnr:
34191
Låda:
45 JU-KH
Text:

40 l
L' , f
! .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort