Kort #33580

 | "" .i: _ » a .- ff.. . , f'
O =.? ."). 313 r:)" U ii 9 wu S. t "d ;
""» : . &, ," _ ,. _ "v"» 4 h. ^ m /
LuikåaÄdg-ISZUÖ L]. .!"- .. ff.”) (32 ;'./.'; ,f 11
..Ä '
Fa
1

Information

Kortnr:
33580
Låda:
45 JU-KH
Text:

| "" .i: _ » a .- ff.. . , f'
O =.? ."). 313 r:)" U ii 9 wu S. t "d ;
""» : . &, ," _ ,. _ "v"» 4 h. ^ m /
LuikåaÄdg-ISZUÖ L]. .!"- .. ff.”) (32 ;'./.'; ,f 11
..Ä '
Fa
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort