Kort #34193

 r 1
Kempe, Amanga Christina
Se: Fernström, Amanda Christina

Information

Kortnr:
34193
Låda:
45 JU-KH
Text:

r 1
Kempe, Amanga Christina
Se: Fernström, Amanda Christina

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort