Kort #33806

 ( Kant 2. o w, Virginia (Virginie) *
1858-1927. Dtr t ståthållaren på Drottningholms
slott, Johan Albert Kantzow 0 h h Virginia, f.
Ridderstolpe.
Fa

Information

Kortnr:
33806
Låda:
45 JU-KH
Text:

( Kant 2. o w, Virginia (Virginie) *
1858-1927. Dtr t ståthållaren på Drottningholms
slott, Johan Albert Kantzow 0 h h Virginia, f.
Ridderstolpe.
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort