Kort #34185

 1
Kemner, Julia Ebba Georgina
1865— . g.1887 m. ing.8ven L.C.Kruse(1858-90).
Fa
Attribueringen eä belagd. J

Information

Kortnr:
34185
Låda:
45 JU-KH
Text:

1
Kemner, Julia Ebba Georgina
1865— . g.1887 m. ing.8ven L.C.Kruse(1858-90).
Fa
Attribueringen eä belagd. J

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort