Kort #34341

 STD?
Ju — Kk
1 .

Information

Kortnr:
34341
Låda:
45 JU-KH
Text:

STD?
Ju — Kk
1 .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort