Kort #33471

 r 1
Jålar — Hejkiv
Början av 1900—tal., från Sörmark?
?
Vy

Information

Kortnr:
33471
Låda:
45 JU-KH
Text:

r 1
Jålar — Hejkiv
Början av 1900—tal., från Sörmark?
?
Vy

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort