Kort #33556

 J 6 n s s 0 n, Anna
Barnsköterska
Fa

Information

Kortnr:
33556
Låda:
45 JU-KH
Text:

J 6 n s s 0 n, Anna
Barnsköterska
Fa

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort